Menu

Neogotycki Pałac Olszanica

Neogotycki Pałac w Olszanicy należy do zespołu pałacowego. To piękny zabytek secesyjno – romantyczny, który powstał dzięki rodzinie Jordanów w roku 1905, otacza go malownicza fosa wypełniona wodą. Pałac wybudowano w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się stary dwór obronny z XVI wieku. Blisko niego znajdują się jeszcze pozostałości po fortyfikacjach bastionowych pochodzących z II połowy XVI wieku, które otaczała fosa.

Jeszcze w XV wieku Olszanica była  własnością rodu Kmitów, w następnej kolejności Tarłów oraz Mniszchów. Prawdopodobnie pierwsza postać drewnianego dworu obronnego w Olszanicy powstała już za czasów Kmitów. Niestety początki dworu murowanego wraz z basztą nie są dokładnie znane przez historyków, jednak pewnym jest, iż na tym terenie postał pałac początkiem XVII wieku. Jednakże podejrzewa się, iż stał tam już wcześniej, a mianowicie w pierwszej połowie XVI wieku, później pałac był wzbogacany o bastiony. Ziemie te od Mniszchów trafiły w ręce rodu Jordanów, dzięki nim w roku 1905 doszło do przebudowy zrujnowanego dworu i do dnia dzisiejszego zachował się eklektyczny pałacyk oraz obszerny park krajobrazowy a wraz z nim kamienny mostek. Kolejno dobra Olszanickie przejęte zostały przez Jasieńskich. 


to-top