Menu

Turystyka kolejowa

Uruchomienie linii kolejowej Lwów-Budapeszt przez Przełącz Łupkowską spowodowało ożywienie gospodarcze na terenie Bieszczadów. Ponieważ słaba sieć dróg ograniczała możliwości transportu bogactw naturalnych tego regionu, pod koniec XIX w., przystąpiono do budowy kolejki wąskotorowej. Jej najstarszy odcinek Łupków- Majdan k/Cisnej  został przekazany do użytkowania w styczniu 1898 r.

Służąc do przewozów drewna, stanowiła dla mieszkańców przylegających do torowisk wiosek, szczególnie zimą, jedyny środek transportu.

Po budowie sieci dróg w Bieszczadach, eksploatacja kolejki stała się nieopłacalna.Wyłączona z użytkowania w 1994 r. została wpisana do rejestru zabytków,  ponownie uruchomiona w 1997 r. dzięki staraniom członków Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Celem Fundacji jest utrzymanie w ruchu zabytkowej kolejki poprzez remonty torowisk i taboru oraz organizację turystycznych przewozów pasażerskich.

„Bieszczadzka ciuchcia” stała się wysokiej klasy atrakcją turystyczną, symbolem Bieszczadów.

Kursuje obecnie na trasie o łącznej długości 33  km. Przejazdy turystyczne odbywają się od 1 maja do 30 października według rozkładu jazdy, a dla grup zorganizowanych proponujemy przejazdy na zamówienie .

Historia kolejki, jej związek regionem, specyficzny urok tego rodzaju transportu, zabytkowy tabor i duża wartość widokowa tras, powodują, że kurs „bieszczadzką ciuchcią” jest niewątpliwie  atrakcyjnym elementem każdej wyprawy w ten jeden z najpiękniejszych i najdzikszych zakątków Polski.


to-top