Menu

Izba pamięci w Komańczy

W miejscowości Komańcza na terenie Klasztoru Sióstr Nazaretanek utworzono Izbę Pamięci upamiętniającą wizytę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał został internowany we wspomnianym klasztorze w przedziale lat 1955-1957. W izbie znaleźć można oryginalne meble wraz z pozostałymi rzeczami, które były w ówczesnym czasie użytkowane przez Kardynała. Siostry zakonne zadbały o zgromadzenie w tym miejscu szeregu pamiątek, w tym: łóżka, lampy naftowej, ornatu, sutanny, birety oraz piuski. W izbie pamięci podziwiać można również kosturek, który służył Księdzu Prymasowi do wspierania się w trakcie wędrowania po malowniczych terenach w pobliżu Komarańczy. W miejscu tym można poczuć aurę oraz ducha Księdza Prymasa.

Kardynał Stefan Wyszyński został przywieziony do Komańczy w październiku w roku 1955. Siostry zakonne zostały uprzedzone o jego przyjeździe na kilka godzin przez zdarzeniem przez partyjnych funkcjonariuszy, zarządzili oni również o opuszczeniu klasztoru poprzez wszelkich odwiedzających. Kontaktowanie się z kardynałem Wyszyńskim było zdecydowanie utrudnione. Komańcza włączona została w pas graniczny, natomiast przed wiaduktem nieco poniżej budynku klasztoru, przy tasie wiodącej ku miejscu odosobnienia ustawiony został posterunek WOP razem ze szlabanem z napisem "Kontrola graniczna”. Od tamtego momentu przemieszczanie się bez uzyskania specjalnych zezwoleń nie było w ogóle możliwe. Nie było też możliwości zatrzymania się w okolicy lub dojechania na teren klasztoru. Listopad 1955 roku był czasem, kiedy do Komańczy przybyli biskupi M. Klepacz oraz Z. Choromański wraz z ojcem prymasa – Stanisławem Wyszyńskim, który wtedy już był w podeszłym wieku. Od czasu Świąt Bożego Narodzenia w roku 1955 do marca 1956 roku nie została wydana żadna przepustka, która umożliwiałaby dotarcie na teren klasztoru. Dopiero wiosna tego samego roku była czasem przyjazdu większej liczby odwiedzających. Podczas przebywania w klasztorze w Komarańczy, Prymas Wyszyński głównie spędzał czas modląc się, pracując, spacerując do figury Matki Bożej Leśnej. Właśnie w Komańczy powstało jego słynne dzieło - tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego wraz z projektem Wielkiej Nowenny stanowiącej wstęp do świętowania Tysiąclecia Chrztu Polski.

Izbę pamięci poświęconą wizycie kardynała Wyszyńskiego można zwiedzać każdego dnia od godziny 8:00 do 12:00, jak również od 14:00 do 18:00.

Polecane

to-top