Menu

Koziniec

Koziniec należy do najnowszych rezerwatów w województwie podkarpackim. Jest rezerwatem krajobrazowo-leśnym i zajmuje powierzchnię 28,68 ha, utworzono go w 2004 roku w Myczkowcach na południowym stoku wzgórza Koziniec, leży nieopodal Jezior Myczkowieckiego w gminie Solina. Ochrona obejmuje zarówno obszary rezerwatu o walorach przyrodniczych, jak również krajobrazowych. Znajduje się tam malownicze strome i zalesione zbocze Kozińca. Spore pochylenie stoków oraz występowanie urwisk skalnych wraz z wieloma wychodniami oraz odsłonięciami skalnymi skał typu piaskowce oraz łupki czyni ten teren atrakcyjnym krajobrazowo. Występują tam również warstwy krośnieńskie porośnięte grądem wraz z elementami jaworzyny, rzadko występującymi gatunkami roślin oraz zbiorowiskiem kserotermicznym.

Ochrona obejmuje zbiorowiska roślinne takie, jak: grąd subkontynentalny, ciepłolubną buczynę, a ponadto ochronie gatunkowej podlega 25 faksonów roślin, jak również zbiorowisko gatunków górskich oraz rzadkich. Rezerwat Koziniec jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla naukowców, studentów, jak i turystów. Przeciętni turyści zwykle tam nie trafiają. W zakres obszaru Rezerwatu przyrody wchodzą tylko tereny znajdujące się w stanie naturalnym.


to-top