Menu

Linia Mołotowa

Powstała przeszło 50 lat temu fortyfikacja, określona jako „Linią Mołotowa", dopiero w dzisiejszych czasach odsłoniła swą zagadkę. Linia Mołotowa należy do szczytowych osiągnięć umocnień ZSRR z początków II wojny. Duży nakład finansowy, nowoczesne jak na ówczesne czasy rozwiązania techniczne oraz plany taktyczne, to wszystko sprawiało, iż umocnienia te wykraczają znacznie współczesne kompleksy fortyfikacyjne. Ta pozycja graniczna upadła z powodu braku pełnej obsady oraz zbyt małej sprawności bojowej, jak również zignorowania ataku ze strony wojsk niemieckich. Do dziś nie wiadomo dokładnie, czy informacje o budowie umocnień wzdłuż granicy miały wpływ na zainicjowanie ataku wojsk niemieckich na ZSRR.

Pierwsze wiadomości odnośnie planowanych umocnień zostały zawarte w meldunkach wywiadowczych ZWZ, jednakże są one pełne dość wyrywkowych oraz niepewnych informacji. Za pierwsze opracowanie prezentujące w całości fortyfikację „Linii Mołotowa" uważa się niemiecką pracę pod tytułem Denkschrift uber die russische Landesbefestigung. Pokazano w niej na jednej z map ogólny przebieg umocnień z wyszczególnieniem w paru miejscach istnienia kilku pasów obronnych.

Wzdłuż umocnień przebiega obecnie szlak turystyczny o nazwie „Szlak Nadsańskich Umocnień”, który stanowi dziś kultową ścieżkę rowerową. Przebiega wzdłuż Sanu, zaczyna się w Bóbrkach blisko Soliny, następnie biegnie poprzez miejscowości Lesko, Sanok, Dynów, Bachów aż do Krasiczyna. Dziś podziwiać można tam pozostałości po obiektach radzieckich oraz niemieckich należących do fortyfikacji z czasu II wojny światowej.

Polecane

to-top