Menu

Olszanica

Olszanica, jest wsiom położoną w województwie podkarpackim, na terenie powiatu leskiego, stanowi siedzibę gminy Olszanica. Wioska, zlokalizowana jest malowniczo, na terenie doliny potoków Wańkówki oraz Starego Potoku, jakie, w miejscu swego połączenia, stanowią rozpoczęcie Olszanki, czyli prawego dopływu rzeki San. Przez wieś, biegnie droga krajowa nr 84 oraz linia kolejowa nr 108, na trasie Stróże – Krościenko.

 

Początki Olszanicy

W roku 1376 Olszanica, stanowiła prywatną wieś szlachecką oraz była w posiadaniu Oleśki (Olescho). Wspomniana w roku 1436, jako wieś utworzona na terenie sobieńskich włości Kmitów,  na prawie wołoskim. Nazewnictwo wsi, wywodzi się z topografii tegoż terenu, dokładnie od słowa olsza, olszyna. Nazwa ta, ma związek z określaniem terenów porośniętych przez olchy. Potwierdzeniem takiego pochodzenia nazwy miejscowości, są źródła z roku 1441, gdzie wystąpiła nazwa Olschanycze oraz z roku 1443, gdzie opisano dwór obronny Kmitów.

W Olszanicy mieści się piękna murowana cerkiew, pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Bożej. Powstała w roku 1923 roku (według projektu Bronisława Wiktora). 

Polecane

to-top