Menu

Muzeum Pamiątek Bojkowskich

Uchodzi za doskonałą, prowadzoną bardzo profesjonalnie atrakcję, jaka dotyczy najbardziej głębokich korzeni bieszczadzkich ludów. Muzeum Pamiątek Bojkowskich bez sprzecznie jest miejscem, gdzie czas się zatrzymał i możesz przenieść się do dawnego świata kultury Bojków pełnego kultury oraz historii.

Kilka słów na temat historii tego miejsca:

Muzeum kultury Bojków na terenie Myczkowa jest miejscem, gdzie zgromadzono pamiątki oraz dokumentuję kultury materialnej oraz duchowej ludności, która niegdyś zamieszkiwała obszar dzisiejszej gminy Solina. Muzeum istnieje od lat 70-tych XX stulecia, wówczas pojawili się pasjonaci zbierania pamiątek dotyczących Myczkowa oraz okolicznych terenów, właśnie ten fakt był przyczyną uruchomienia prywatnych eksponatów dzisiejszego kustosza muzeum Stanisława Drozda wraz z pozostałymi mieszkańcami gminy. Warto skupić się na postaci śp. Władysława Wojtonia, który był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Berezce. To właśnie  w sali języka polskiego zgromadził wiele pamiątek związanych z kulturą bojkowską. Zbiory te w latach 80-tych poszerzono przez młodego ówcześnie nauczyciela historii, który również był zatrudniony w tej samej szkole.

Co można zobaczyć w Muzeum?

Prezentowane są ta wszelkie sfery życia ludzi, którzy dawniej zamieszkiwali Myczków raz okoliczne tereny. Bojkowie byli góralami ruskimi, którzy żyli na tych obszarami również jako rodziny mieszane, czyli polsko-ruskie, polsko-ukraińskie. W Myczkowie żyli dawniej Polacy, Żydzi, Cyganie, to właśnie pozwoliło na wytworzenie charakterystycznej kultury na tym terenie,  pamiątki zgromadzone w muzeum odnoszą się właśnie do tego specyficznego dziedzictwa regionu. Przez przeszło 30 lat gromadzono różne przedmioty, w tym ubrania, dokumenty, nagrania w formie relacji, wszystko to składa się na cenny dowód minionych czasów. Praca uczniów, rodziców wraz z różnymi pasjonatami historii regionalnej umożliwiła na uruchomienie tak bogatych zbiorów muzealnych, które są wciąż poszerzane.

Polecane

to-top