Menu

Wołosate

Wołosate, leży na terenie powiatu bieszczadzkiego, w obrębie gminy Lutowiska. Wioska, znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, leży w dolinie potoku Wołosatki, który stanowi górny bieg Wołosatego. To doskonały punkt wypadowy na Tarnicę, w tym miejscu również zaczyna się Główny Szlak Beskidzki. Wieś, znajduje się w składzie sołectwa Ustrzyk Górnych.

Wołosate, to najdalej wysunięta w kierunku południowym, zamieszkana miejscowość w Polsce. Osadę założono w dolinie Wołosatego. Pierwsze wzmianki na jej temat, pojawiły się w dokumentacji z roku 1557. W  XVII wieku, wieś Wołosate została dwa razy spalona, w wyniku najazdów zbójników - tołhajów, ich ataki miały miejsce jeszcze do XIX wieku. W roku 1711, wioska uległa zniszczeniu, w wyniku najazdów wojsk szwedzkich, pod wodzą generała Magnusa Stenbocka. Dnia 30 kwietnia 1849 roku, Wołosate doznało kolejnych zniszczeń, tym razem z powodu najazdów huzarzy węgierskich, którzy uprowadzili bydło i 10 chłopów.

Podczas I wojny światowej, zimą w roku 1914 oraz 1915, na terenie wsi Wołosate, toczone były walki pozycyjne. Wówczas, wioska zamieszkiwana była przez Bojków, jednakże większość stanowili Polacy. 


to-top