Menu

Twierdza Przemyśl

Twierdza Przemyśl należy do potężnego zespołu budowli o funkcji obronnej, stanowi jedną z 200 potężnych fortyfikacji stałych, które istnieją na kontynencie europejskim od 1914 roku. Jest to 3. pod względem rozmiaru tego typu obiekt. Twierdza Przemyśl ma bardzo bogatą historię, gdyż była aż trzy razy oblężona (precedens w historii wojennej), ponadto jedno z jej oblężeń należy do jednych z najdłuższych w historii, trwało aż 173 dni.

Jej budowa przypadła na okres wojny krymskiej (lata 1853-1856), kiedy to relacje pomiędzy Rosją a Austrią znacznie się pogorszyły, a kolejny konflikt militarny był nieunikniony. Do głównych zadań twierdzy należała obrona Bramy Przemyskiej tuż przy zetknięciu się Kotliny Sandomierskiej z Karpatami, gdzie od wieków znajdował się szlak handlowy biegnący z Polski oraz Rusi do Węgier. Twierdza stała się jeszcze bardziej istotna, kiedy końcem XIX wieku Przemyśl zyskał miano ważnego węzła kolejowego oraz drogowego na trasie Wiedeń-Lwów. Po I wojnie światowej twierdza utraciła dawne znaczenie, stopniowo dążąc do ruiny. Dziś stanowi ważny zabytek w części południowo-wschodniej Polski.

Po raz pierwszy manewry wojskowe na terenie niedokończonej fortyfikacji miały miejsce w roku 1892 i 1896. Umożliwiły one ulepszenie niektórych pozycji twierdzy. Z uwagi na kosztowność projektu, budowa twierdzy nigdy nie została całkowicie ukończona. W roku 1914 Twierdza Przemyśl posiadała 3 linie obronne, jednak z uwagi na brak środków finansowych, jedynie zewnętrzny pierścień został w odpowiedni sposób przygotowany.


to-top