Menu

Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych

Historia muzeum rozpoczyna się roku 1968, wtedy to właśnie "Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Fauny Bieszczadzkiej" wraz z miejscowymi myśliwymi rozpoczął zbieranie elementów ekspozycji przyrodniczej. Rok 1974 był czasem przystąpienia do budowania nowego budynku, który później wykorzystano jako Muzeum po upływie 12-stu lat. W 1991 roku Muzeum przekazano na rzecz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Na jego podstawie utworzono Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN prowadzący działania o charakterze naukowym, dydaktycznym i muzealnym.

Muzeum jest dostępne do dyspozycji zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach między 9:00 a 17:00 (od dnia 15 listopada do 15 kwietnia w zakresie godzin 8:00 – 16:00), ponadto latem (od lipca do sierpnia), można odwiedzać ten obiekt także w niedziele w godzinach między 9:00 14:00.

Koszty wstępu do Muzeum znajdują odzwierciedlenie w rozporządzeniem Dyrektora BdPN na dany rok kalendarzowy.

Na terenie Muzeum podziwiać można m.in. ekspozycję stałą :

-  "Bieszczady dawniej i dziś”,

-  "Biologia i systematyka świata zwierząt"

-  "Wybrane zagadnienia z paleontologii" i inne.

Muzeum jest również organizatorem wystaw czasowych poświęconych temu regionowi. Ekspozycje te na dany okres zastępują ekspozycję o nazwie "Bieszczady dawniej i dziś".

Wystawa “Bieszczady dawniej i dziś”

Ekspozycja ta prezentuje dzieje oraz aktualny stan regionu Bieszczad. Można tu wzbogacić swoją wiedzę o informacje na temat osadnictwa, położenia oraz architektury obiektów sakralnych, dworów i pałaców). Zwiedzający mogą zobaczyć makiety architektoniczne cerkwi, wiejskich chat, dworów, jak również zobaczyć sprzęty oraz narzędzia używane na co dzień przez dawną ludność z tego rejonu Polski.

“Biologia i systematyka świata zwierząt"

Plansze, okazy, modele plastyczne oraz fotografie, wszystko to składa się na wspomnianą wyżej ekspozycję. W tej części Muzeum można zaczerpnąć podstawowych informacji na temat systematyki, pochodzenia, anatomii oraz morfologii świata fauny. Nie brak tu również ciekawych wiadomości odnośnie ich trybu życia oraz metodach rozmnażania.

Dla zwiedzających dostępna jest też pasjonująca ekspozycja na temat świata pierwotniaków - mikroskopijnych organizmów jednokomórkowych, w tym również gąbek prowadzących osiadły tryb życia w obrębie środowiska wodnego oraz jamochłonów - prymitywnych organizmów tkankowych.


to-top