Menu

Sine wiry

Rezerwat przyrody Sine Wiry znajduje się w obrębie gmin Cisna oraz Solina na terenie województwa podkarpackiego. Powstał w 1987 roku. Zajmuje 31. numer w rejestrze wojewódzkim. Zgodnie z aktem powołującym rezerwat przyrody zajmuje powierzchnię 450,49 ha. To urokliwy rezerwat krajobrazowy, gdzie przedmiotem ochrony jest zgodnie z aktem powołującym przełomowy odcinek rzeki Wetliny oraz otaczający go zespół leśny, wraz z elementami starodrzewu bukowo-jodłowego.

Rezerwat przyrody Sine Wiry składa się z 7-kilometrowego fragmentu doliny przełomu Wetlinki oraz Solinki. Na Rezerwat składa się również układ siedlisk flory dla którego charakterystyczny jest zróżnicowany gradient wilgotności oraz żyzności. Sine Wiry bogate są w charakterystyczne stanowiska roślinne oraz ostoje dla dzikiej zwierzyny, sprzyja temu specyficzne położenie oraz urozmaicona rzeźba terenu. W Rezerwacie występuje duża różnorodność gatunkowa, warto odwiedzić to miejsce i zaobserwować m.in. tojada wschodniokarpackiego (Aconitum lasiocarpum), buławnika mieczolistnego (Cephalanthera longifolia) i buławnika wielkokwiatowego (Cephalanthera damasonium), wszystkie te gatunki umieszczono w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Znajduje się tam jeziorko, które nazwano Szmaragdowym.

Polecane

to-top