Menu

Grąd w średniej wsi

Rezerwat leśny o nazwie "Grąd w Średniej wsi" zajmuje łącznie powierzchnię 58,19 ha. Usytuowany jest na obszarze wsi Średnia Wieś za Sanem, a jego części zawiera subkontynentalny grąd Tilio-Carpinetum, który wykazuje wysoki stopień naturalności w piętrze pogórza. Ochrona obejmuje oddziały leśne nr 107 oraz 108, gdyż są one najstarsze. Ochronie podlega też siedlisko lasu lipowo-grabowego z żyznymi terenami, w siedlisku tym występują również dęby, wiązy oraz brzozy, których wiek sięga przeszło 100 lat i sosny około 130-letnie.

Rezerwat położony jest w południowej część masywu Czulni, która przylega do zakola rzeki San między Zwierzyniem, a Hoczwią. Są to tereny niezbyt popularne, jednakże bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym. Niewielki fragment tego obszaru objęty jest ochroną w postaci rezerwatu „Grąd w Średniej Wsi”. Mimo, iż rezerwat położony jest nieopodal Średniej Wsi, to nie ma do niego dostępu, gdyż wieś oraz teren pod ochroną przedzielony jest przez San. Dojazd jest możliwy tylko od Zwierzynia, dotrzeć tam można od prawego brzegu rzeki. Już za wsią Zwierzyń, przy zboczu nieopodal drogi, można podziwiać walory przyrodnicze, jak stanowiska roślin wiosennych, gdzie bogato występuje lulecznica kraińska – gatunek wschodniokarpacki, który kwitnie w kwietniu. 

Polecane

to-top