Menu

Skansen w Sanoku

Skansen w Sanoku nosi również nazwę Park Etnograficzny w Sanoku, uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych i urodziwych muzeów Europy, które mieszczą się na wolnym powietrzu. Szczególną atrakcję stanowi też piękna lokalizacja muzeum wzdłuż prawego brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich, takie położenie umożliwia doskonałe odzwierciedlenie fizjografii Podkarpacia.

Biorąc pod uwagę powierzchnię oraz liczbę obiektów architektonicznych przeznaczonych do zwiedzania, Park Etnograficznych w Sanoku stanowi największy skansen w Polsce.

Obiekty architektoniczne zostały zgromadzone na terenie o powierzchni 38 ha. Budynki przedstawiają kulturę polsko-ukraińską na terenie pogranicza wschodnich Karpat (rejon Bieszczad, Beskidu Niskiego) razem z Podkarpaciem. Dane plemiona (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie oraz Dolinianie) dysponują własną ekspozycją, która rozplanowana została na poszczególne sektory co świetnie wpisało się w fizjografię obszaru.

W trakcie procesu odtwarzania charakterystycznych układów zabudowy wsi oraz zagospodarowania zagród na obszarze Parku Etnograficznego zebranych zostało przeszło 100 elementów architektonicznych budownictwa drewnianego z przedziału wieków od XVII do XX. Wraz z budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-gospodarczymi oraz gospodarczymi, na terenie Skansenu umieszczono także obiekty o charakterze sakralnym (kościół z XVII- wieku, dwie cerkwie bojkowskie pochodzące z XVIII-stulecia, jedną okazałą cerkiew łemkowską datowaną na sam początek XIX wieku oraz urocze kapliczki). Na terenie parku nie mogło zabraknąć również budynków użyteczności publicznej (szkoły wiejskiej oraz gospody), są tu również budynki przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie, elementy wyposażenia pola naftowego).

Wszelkie obiekty zgromadzone na terenie Parku etnograficznego, w tym świątynie wraz z większą częścią budowli mieszkalnych czy gospodarczych, zostały wyposażone w pełni lub przynajmniej ich wnętrza są dostępne do zwiedzania. Odwiedzający mają możliwość podziwiania warsztatów rzemieślniczych: tkackich, garncarskich, kołodziejskich, produkcji drewnianych łyżek itd.).

Skansen dysponuje również imponującą stałą ekspozycją sztuki ikonowej pod tytułem Ikona karpacka, gdzie podziwiać można przeszło 220 ikon (od XV do XX wieku) ukazujących pełnię rozwoju tej gałęzi sztuki malarskiej w obrębie polskich Karpat.


to-top