Noclegi Polańczyk
Reklama Google

Muzeum Pamiątek Bojkowskich

Uchodzi za doskonałą, prowadzoną bardzo profesjonalnie atrakcję, jaka dotyczy najbardziej głębokich korzeni bieszczadzkich ludów. Muzeum Pamiątek Bojkowskich bez sprzecznie jest miejscem, gdzie czas się zatrzymał i możesz przenieść się do dawnego świata kultury Bojków pełnego kultury oraz historii.

Kilka słów na temat historii tego miejsca:

Muzeum kultury Bojków na terenie Myczkowa jest miejscem, gdzie zgromadzono pamiątki oraz dokumentuję kultury materialnej oraz duchowej ludności, która niegdyś zamieszkiwała obszar dzisiejszej gminy Solina. Muzeum istnieje od lat 70-tych XX stulecia, wówczas pojawili się pasjonaci zbierania pamiątek dotyczących Myczkowa oraz okolicznych terenów, właśnie ten fakt był przyczyną uruchomienia prywatnych eksponatów dzisiejszego kustosza muzeum Stanisława Drozda wraz z pozostałymi mieszkańcami gminy. Warto skupić się na postaci śp. Władysława Wojtonia, który był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Berezce. To właśnie  w sali języka polskiego zgromadził wiele pamiątek związanych z kulturą bojkowską. Zbiory te w latach 80-tych poszerzono przez młodego ówcześnie nauczyciela historii, który również był zatrudniony w tej samej szkole.

Co można zobaczyć w Muzeum?

Prezentowane są ta wszelkie sfery życia ludzi, którzy dawniej zamieszkiwali Myczków raz okoliczne tereny. Bojkowie byli góralami ruskimi, którzy żyli na tych obszarami również jako rodziny mieszane, czyli polsko-ruskie, polsko-ukraińskie. W Myczkowie żyli dawniej Polacy, Żydzi, Cyganie, to właśnie pozwoliło na wytworzenie charakterystycznej kultury na tym terenie,  pamiątki zgromadzone w muzeum odnoszą się właśnie do tego specyficznego dziedzictwa regionu. Przez przeszło 30 lat gromadzono różne przedmioty, w tym ubrania, dokumenty, nagrania w formie relacji, wszystko to składa się na cenny dowód minionych czasów. Praca uczniów, rodziców wraz z różnymi pasjonatami historii regionalnej umożliwiła na uruchomienie tak bogatych zbiorów muzealnych, które są wciąż poszerzane.

Polecane